Visse oplysninger henvist til eller præsenteret i detaljer på dette websted i form af: mærker, produktnavne, firmanavne, handelsbetegnelser, logoer, slogans, uden begrænsning, tilhører deres lovlige ejere og har eller kan have ophavsret reserveret i overensstemmelse med national og international lovgivning.

Ansvaret for kampagner, tilbud eller ethvert andet materiale med kommercielt formål, præsenteret i materialer udformet af deres forfattere, påhviler disse, og præsentationen af oplysninger relateret til disse på vores hjemmeside kan ikke betragtes som en licens eller en ret til at bruge de pågældende handelsbetegnelser.